หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสระกระโจม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
     
  การเกษตร
    ผลผลิตหรือสินค้าสำคัญของตำบลสระกระโจม ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพโคขุนก้าวหน้า ของเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ในระดับอำเภอดอนเจดีย์ และในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี, ปลาร้า, สุกร, เป็ด, ไก่
    ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายส่วนบริเวณชุมชน
รอบนอกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
การปศุสัตว์
  การปศุสัตว์ เลี้ยงโคและกระบือ เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นรายย่อย
  โรงฆ่าสัตว์บังซาตลาดฟู้ด 33/2 ม.4
 
ภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ดอน ไม่มีป่าไม้ อากาศโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะภูมิอากาศ เหมือนกับพื้นที่ทั่วๆ ไปในเขตภาคกลาง แบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม เริ่มเมื่อ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจาก
ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
ทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน แต่มีบางปีที่อากาศร้อนจัดที่สุดอยู่ในเดือนพฤษภาคม เช่น ปี 2558, 2559 เป็นต้น
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือ เป็นลำดับในระยะนี้ ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี และเป็นช่วงที่มี่ความชื้นสูงเช่นเดียวกับเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถือเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้ง จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใน
ภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่มาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ช่วงปลายเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคมเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวสุดของปี
  แหล่งน้ำที่มาใช้เพื่อเกษตรกรรม หรือเพื่ออุปโภค บริโภค ใช้น้ำฝนตามฤดูกาล อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียล ต่ำสุด 27 องศาเซลเซียล (ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน)
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  การนับถือศาสนา
    ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96 ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน
เขตเทศบาลตำบลสระกระโจม วัด จำนวน 1 แห่ง คือ
วัดสระกระโจม
    ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน
เขตเทศบาลตำบลสระกระโจม
    ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน
เขตเทศบาลตำบลสระกระโจม
    ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 0 ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน
เขตเทศบาลตำบลสระกระโจม
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจมมีวิถีการดำรงชีวิต
แบบเรียบง่าย และมีความมัธยัสถ์อดออม ขยันหมั่นเพียร งานประเพณี
ท้องถิ่นที่สำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน คือ
  งานทำบุญตักบาตรในพิธีทางศาสนา อาทิ เช่น วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ,วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) , วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) , วันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) , และวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) เป็นต้น
  งานรัฐพิธี อาทิ เช่น วันจักรี , วันฉัตรมงคล , วันพืชมงคล , วันเฉลิมพระ-ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , วันปิยมหาราช , วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันรัฐธรรมนูญ
  งานปีใหม่จัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ทางเทศบาลจะจัดงานขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปี
  งานวันเด็กแห่งชาติ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ทางเทศบาลได้ จัดงานวันเด็กแห่งชาติทุกปี พร้อมจัดกิจกรรมในวันเด็กพร้อมของที่ระลึก
  ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี โดยจะมีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปี
  งานประเพณีลอยกระทง จะมีขึ้นทุก ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยทางเทศบาลจะจัดงานพิธีประเพณีลอยกระทงขึ้นในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทง
  งานงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนับถือ และเป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองชาวตำบลสระกระโจมตลอดมา ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 8,934,334 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124