หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสระกระโจม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
การศึกษาในเทศบาลตำบลสระกระโจม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบลสระกระโจม
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
   
กิจกรรม/ผลการ
สำรวจความพึงพอใจ
ACTIVITIES
กิจการสภา
/รายงานการประชุม
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดเก็บรายได้
   
 
งานขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์ ชุมชนบ้านหมู่กลาง หมู่ 3 ต.สระกระโจม [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตและซ่อมแซมผิวจราจรฯ ภายในเขตเทศบาลฯ [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ก่อสร้างถนนคสล.ถนนเทศบาล 4 บริเวณหลังชุมชนโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ 3 ต.สระกระโจม [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
งานปรับปรุงทางลาดคนพิการและทางเข้า-ออก อาคาสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
 
 
   
 
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 139 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 117 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 171 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลู่สร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 212 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ของเท [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนย่อยตลาดสระกระโจม หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม อำเภอด [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยและบริเวณโดยรอบ โดยใช้รถแบคโฮในการปรับเกลี่ยบ่อขยะมูลฝอย [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) สำหรับใช้กับ [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทโคมไฟถนน LED ของกองช่างเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธี [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทตู้เย็นขนาด 9 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
 
สพ 0023.3/ว3536 กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 19935 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 3531 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/3510 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.ไผ่ขวาง)  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/3509 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.โคกช้าง)  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 19919 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 3521 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 3521 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 19858 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 19854 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ0023.6/ว19861 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว19855 การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 3514 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 3515 การบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ0025.5/ว3498 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.4/ว19818 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ0025.5/ว19821 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเาระห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ0023.5/ว19813 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว3496 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 3486 การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
 
 
ทต.เดิมบาง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ณ โรงเรียนบ้านแหลมสะแก [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ทะเลบก มอบใบประกาศนียบัตรการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีประจันต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE พื้นทาง [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีประจันต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE พื้นทาง [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.องค์พระ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 99 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบรเวณบ้านนา [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์การส่งข้มูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.กฤษณา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนมะเกลือ โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิทยากรนายณัฐพ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.สระกระโจม ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.กฤษณา ประกวดราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดตั้งช [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 71 
ทต.เดิมบาง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านราษฎรหมู่ 4 บ้านท่าเตียน [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
 
 


ทต.ศรีประจันต์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.ดอนมะเกลือ ซื้อแท่นยืนบรรยาย (Podium) ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.ดอนมะเกลือ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.ต้นตาล ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ CANON ๓๒๖ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพา [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.ทะเลบก ซื้อครุภัณฑ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.ห้วยขมิ้น ซื้อติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองพลับ ตำบลห้วยขมิ้น [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.พิหารแดง จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางน้ำ (คลองศรีธน) หม [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.วังคัน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีแบบมีการย่อ - ขยาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) จำนวน ๑ [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.วังคัน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ - ขยาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.กฤษณา จ้างออกแบบจ้างเหมาบริการออกแบบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลกฤษณา หมู่ที่ [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.หนองกระทุ่ม ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุอุปกรณ์สำหรับล้างรถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.หนองกระทุ่ม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.หนองกระทุ่ม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.หนองกระทุ่ม จ้างเหมาติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.หนองกระทุ่ม จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องพักพนักงานดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.หนองกระทุ่ม จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.รั้วใหญ่ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) กองคลัง เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมื [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.รั้วใหญ่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (ตามสภาพ) จำนวน ๒ สาย หมู่ที่ [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.ต้นตาล จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยถนนโดยใช้รถแบล็คโฮว์ ซอยรางอีไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นตาล อำเภอ [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.ทะเลบก ซื้อครุภัณฑ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ออนไลน์ (12 พ.ค. 2566)    อ่าน 60  ตอบ 0  
สวัสดีค่ะ (10 พ.ค. 2566)    อ่าน 70  ตอบ 0  
การบริการ (13 มิ.ย. 2565)    อ่าน 257  ตอบ 0  
 
 
สนานกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสระกระโจม
สินไพบูลย์ฟาร์ม
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สระกระโจม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  คมนาคม
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
e-Service ขอรับบริการออนไลน์
 
แบบแจ้งซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน แบบคำร้องขอถังขยะ แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
       
งานด้านสาธารณสุข งานด้านโยธา
งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
 
   
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 8,739,403 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124