หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสระกระโจม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/org... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือ ให้หาหัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล ลำดับที่ 2 คลิกโครงสร้างองค์กร หรือคลิกตามลิ้งค์ ที่ 2 จะปรากฎหน้าโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างส่วนราชการ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/boa... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือ ให้หาหัวข้อบุคลากร ลำดับที่ 1 คลิกคณะผู้บริหาร หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2 จะปรากฎหน้ากระดานคณะผู้บริหาร
3. เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือ ให้หาหัวข้อบุคลากร ลำดับที่ 3 คลิกหัวหน้าส่วนราชการ หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3 จะปรากฎหน้ากระดานหัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซด์หลักของเทศบาลตำบลสระกระโจม
2. เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือ ให้หาหัวข้อเมนูหลัก ข้อมูลหน่วยงาน เมนูย่อยเกี่ยวกับเทศบาล ลำดับที่ 4 คลิกอำนาจหน้าที่ หรือคลิกตามลิ้งค์ ที่ 2
3. จะปรากฎหน้ากระดานอำนาจหน้าที่ ให้เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม หรือคลิกตามลิ้งค์ ที่ 3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม หรือคลิกตามลิ้งค์ ที่ 4
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2. เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือ ให้เลือกหาหัวข้อ เทศบัญญัติ / แผนต่างๆลำดับที่ 1 คลิกแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนตรวจสอบภายใน/แผนควบคุมภายใน   หรือคลิกตามลิ้งค์ที่2
3. จะปรากฎหน้ากระดานแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนตรวจสอบภายใน/แผนควบคุมภายในแล้วให้เลือกหาหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หรือ คลิกตามลิ้งค์ที่ 4 (โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือแนวทาง 2.เป้าหมาย 3.ตัวชี้วัด *ครอบคุมปี พ.ศ.2566* (รายละเอียดปรากฏ ในหน้าที่ 65-127)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/con... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของ1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2. เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือ ให้หาหัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล ลำดับที่ 7 คลิกช่องทางการติดต่อ ทต.แล้ว  จะปรากฎหน้ากระดานช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลสระกระโจม หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซด์หลักของเทศบาลตำบลสระกระโจม
2. เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือ ให้หาหัวข้อเมนูหลักหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เมนูย่อยภายใน ทต. ลำดับที่ 2 คลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3. จะปรากฎหน้ากระดานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกหัวข้อพระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/new... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซด์หลักของเทศบาลตำบลสระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อเมนูหลักข่าวสาร/กิจกรรม เมนูย่อยข่าวสาร ทต. ลำดับที่1คลิกข่าวประชาสัมพันธ์ จะปรากฎข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/web... https://www.sakrajom.go.th/web... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2. เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือ ให้หาหัวข้อเมนูหลัก บริการประชาชน เมนูย่อย รับเรื่องราวร้องเรียน ลำดับที่ 6 คลิกกระดานสนทนา (Q แอนด์ A) หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3. จะปรากฎหน้ากระดานสนทนา (Q แอนด์ A) คลิ๊ก สร้างกระทู้ จะพบหน้ากระดานสนทนา (ถาม - ตอบ)  งานบริการเทศบาลตำบลสระกระโจม หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
o9 Social Network https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.facebook.com/sakra... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือเลื่อนลงด้านล่างสุดจะปรากฎ Icon social บนหน้าเว็บไซต์หลัก คลิกที่โลโก้ FACEBOOK เพื่อเข้าสู่หน้า FACEBOOK สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม  หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม แถบซ้ายมือ เลื่อนลงหาหัวข้อรายงานทางการเงิน ลำดับที่ 9 ารดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
2. เมื่อเข้ามา จะพบหน้ากระดานการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเลื่อนหาหัวข้อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะพบหน้ากระดานที่แนบไฟล์ PDF นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แนบไว้หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 3
4.ไฟล์ PDFนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แนบไว้ หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 4
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อเทศบัญญัติ/แผนต่างๆ ลำดับที่1  คลิกแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนตรวจสอบภายใน/แผนควบคุมภายใน หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนตรวจสอบภายใน/แผนควบคุมภายในแล้ว ให้เลือกหัวข้อแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อเทศบัญญัติ/แผนต่างๆ ลำดับที่6  คลิกแผนอื่นๆหรือ คลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้าแผนอื่นๆแล้ว ให้เลือกหัวข้อรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ) หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ รายงานผลการติดตามการดำงาน รอบ 6 เดือนแรกฯ เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4 (เทศบาลตำบลสระกระโจม  จัดทำรายงานแบบราย 6 เดือนแรก ของ ปี พ.ศ.2566 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2. .เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อเทศบัญญัติ/แผนต่างๆ ลำดับที่ 6 คลิกแผนอื่นๆ หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้ากระดานแผนอื่นๆแล้ว ให้เลือกหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4 (โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1.ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ปรากฎตามไฟล์ PDF น.1-7 ในช่องหมายเหตุ 2.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปรากฎตาม ไฟล์ PDF น.1-7 ช่องงบประมาณที่ตั้งไว้/งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 3.ปัญหา/อุปสรรค ปรากฏตาม   ไฟล์ PDF น.8   4.ข้อเสนอแนะ ปรากฎตาม ไฟล์ PDF น.8)
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน/เกี่ยวกับเทศบาล ลำดับที่5 คลิกคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้ากระดานคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว ให้เลือกหัวข้อ คู่มือการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ คู่มือการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อ เกี่ยวกับเทศบาล ลำดับที่ 6 คลิกคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว จะพบคู่มือการให้บริการประชาชนของเทศบาลฯตามภารกิจสำหรับทุกกระบวนงานของแต่ละกองหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน (*ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง 1 ภารกิจ โดยให้เลือนและคลิกไปที่หัวข้อ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน)
หรือคลิกตามลิ้งค์ที่3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน จะปรากฎ คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ในหน้าที่ 1-3 ของไฟล์ pdf ที่แนบไว้ หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อรายงานทางการเงิน ลำดับที่ 8 คลิกสถิติต่างๆ หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้าสถิติต่างๆ ให้เลือกหัวข้อ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขอแต่ละภารกิจงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) หรือคลิกตามลิ้งค์ที่3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขอแต่ละภารกิจงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)  เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/new... https://www.sakrajom.go.th/new... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 จะปรากฎหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลสระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรม ให้คลิกที่หัวข้อกิจกรรม/ผลการสำรวจความพึงพอใจ หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้ากิจกรรม/ผลการสำรวจความพึงพอใจ ให้เลือกหัวข้อ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2565 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o18 E-Service https://www.sakrajom.go.th/hom... https://docs.google.com/forms/... 1. กดลิ้งค์ที่1 จะปรากฏหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลสระกระโจม
2. เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะพบ เมนู E-Service ขอรับบริการออนไลน์ แล้วคลิกเลือกงานบริการ จากนั้นดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามหัวข้อเรื่องที่จะขอรับบริการ
(ในที่นี้ขอยกตัวอย่างบริการด้านแบบคำร้องขอถังขยะ ) หรือคลิก ตามลิ้งค์ที่ 2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลือนมาที่แถบหน้าหลักด้านซ้ายมือให้หาหัวข้อ รายงานทางการเงิน ลำดับที่ 4  คลิกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้ารายงานการปฏิบัติงานประจำปี ให้เลือกหัวข้อแผนการจัดซื้อ   จัดจ้าง ประจำปี 2566 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/new... https://www.sakrajom.go.th/new... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อเมนูหลักข่าวสาร/กิจกรรม เมนูย่อยข่าวสาร ทต. ลำดับที่ 2 คลิกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2  
3. จะปรากฎหน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ให้เลือกหัวข้อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เลียบถนนเทศบาลฯ 8 (ต่อจากท่อเดิม) หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานวางท่อระบายน้ำ      ค.ส.ล.เลียบถนนเทศบาลฯ 8 (ต่อจากท่อเดิม) เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อ รายงานทางการเงิน ลำดับที่ 3 คลิกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.) หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้ากระดาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.) แล้ว ให้เลือกหัวข้อสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4 (ในที่นี้ขอยกตัวอย่างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566)

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อรายงานทางการเงิน ลำดับที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้ากระดานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีแล้ว ให้เลือกหัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF  หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อการบริหารบุคคล ลำดับที่ 1 คลิกนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว ให้เลือกหัวข้อประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 หรือคลิก   ตามลิ้งค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อการบริหารบุคคล ลำดับที่ 2 คลิก
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทระพยากรบุคคล หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้านโยบายการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว ให้เลือกหัวข้อการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบาย ประจำปี 2566 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อการบริหารบุคคล ลำดับที่ 3       คลิก หัวข้อหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หรือคลิกตามลิ้งค์ที่  2
3.จะปรากฎหน้าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้ว
ให้เลือกหัวข้อประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร-การกำหนดมาตรฐานกลางงานบริหารงานบุคคล หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร -
การกำหนดมาตรฐานกลางงานบริหารงานบุคคล เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF
หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1.กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หา หัวข้อรายงานทางการเงิน ลำดับที่ 5    คลิก หัวข้อรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีแล้ว ให้เลือกหัวข้อรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3              
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 2565 เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF  หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อ รายงานทางการเงิน ลำดับที่ 10 คลิกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน            หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้าการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานแล้ว ให้เลือกหัวข้อแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์              และประพฤติมิชอบ หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์              และประพฤติมิชอบ เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/con... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม  
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อหลัก บริการประชาชน หัวข้อย่อย รับเรียงราวร้องเรียน ลำดับที่ 3 คลิกช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต      และประพฤติมิชอบ จะปรากฎหน้า แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน   หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 2

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม  
2.เลื่อนมาที่หน้าหลักแถบซ้ายมือให้หาหัวข้อ รายงานทางการเงิน ลำดับที่ 10 คลิกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน          หรือคลิกตามลิงค์ที่ 2
3.จะปรากฎหน้าการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานแล้ว ให้เลือกหัวข้อ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือคลิกตามลิงค์ที่ 3
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     ที่เพื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ PDF หรือคลิกตามลิ้งค์ที่ 4
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 8,934,294 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124