หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
 
ข่าวสาร
 
  
ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เทศบาลตำบลสระกระโจม  
 

           ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระกระโจม (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยรวม เพื่อนำมาปรับปรุงแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
          
              เพื่อเป็นไปตามระเบียบ เทศบาลตำบลสระกระโจมขอประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นที่แนบมาพร้อมไฟล์เอกสารนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 15.33 น. โดย คุุณ ลัดดา ชมฉายยา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 8,470,398 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124